tło pracownia projektowa projekty architektoniczne projektowanie domów projekty domów

Zakres działalności naszego biura projektowego

Pracownia Mieczysława Ciesielskiego świadczy kompleksowe usługi projektowe. Podejmując się wykonania projektów architektonicznych, czy aranżacji wnętrz, zawsze towarzyszymy zleconym nam inwestycjom od początku do końca. Przed przystąpieniem do wykonania projektu sprawdzamy stan prawny i techniczny inwestycji oraz przygotowujemy wszelkie niezbędne do jej wykonania dokumenty. Po wykonaniu projektu nadzorujemy jego realizację. Dokładny zakres działalności naszej pracowni wygląda w następujący sposób:

1. Przygotowanie inwestycji:

  • - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu,
  • - badania gruntu,
  • - aktualizacja map geodezyjnych,
  • - inwentaryzacje budowlane,
  • - orzeczenia techniczne.

2. Dokumentacja techniczna wielobranżowa:

  • - projekty koncepcyjne architektoniczno-urbanistyczne,
  • - projekty budowlane,
  • - projekty wykonawcze,
  • - projekty wnętrz.

3. Techniczny nadzór autorski nad realizacją projektu.

4. Sprawdzanie i koordynacja dokumentacji.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z naszą pracownią projektową w Wrocławiu.


Copyright @ Pracownia Projektowa Mieczysław Ciesielski